FOKUS OMRÅDER

SBS FRICTION

SBS Friction udvikler, producerer og afsætter bremsedele og friktionsteknologi til motorcykler, scootere, og andre to-hjulede køretøjer samt en række specialområder for anvendelse af friktionsteknologi, herunder vindmøller.

Produktporteføljen omfatter egenudviklede og –producerede bremsebelægninger samt handelsvarer i form af bremseskiver, bremsebakker og bremsetilbehørsdele.

SBS Friction har en stærk markedsposition baseret på høj teknologisk knowhow, innovation, egenproduktion, høj leveringssikkerhed og ikke mindst produkter, der møder markedets højeste krav til performance, sikkerhed og holdbarhed.

Divisionen opererer globalt med forretningsaktiviteter både på OEM-markedet og det frie eftermarked. Det primære marked udgøres af det europæiske eftermarked for motorcykeldele, hvor SBS Friction er en førende udbyder af bremseklodser. De største enkeltmarkeder er Italien, Frankrig, Tyskland og Spanien. Derudover afsætter SBS Friction sine produkter i USA, Canada, Japan, Australien og i en række andre lande verden over. Inden for OEM udgøres markedet af bremsesystemudviklere samt producenter af køretøjer, vindmøller og andre maskiner eller anlæg, hvor friktionsteknologi indgår.

Divisionens aktiviteter er beliggende i Svendborg.
 

STRATEGISK GRUNDLAG OG UDVIKLING
SBS Friction er en virksomhed med udvikling, produktion, salg og branding som værdiskabende aktiviteter.

Virksomhedens strategi tager udgangspunkt i vækst på både eftermarkedet og OEM-markedet.

På eftermarkedet har SBS Friction gennem en årelang, målrettet indsats etableret sig som Europas absolut førende leverandør af bremsebelægninger leveret både i SBS varemærket og i private labels. Trods en høj markedsandel er der fortsat vækstpotentiale på det europæiske marked. Væksten skal dels komme fra nye produkter inden for bremsebelægninger, dels fra udvidelse af sortimentet med relaterede produkttyper, hvor virksomheden kan drage afsætningsmæssig fordel af et stærkt SBS brand. På begge områder pågår en målrettet indsats. En ny ”upgrade” belægningstype til større, nyere motorcykelmodeller baseret på den nyeste produktionsteknologi, konduktiv sintring, er et eksempel på førstnævnte - sortimentsudvidelsen med produktgrupperne bremseskiver og -tilbehørsdele på sidstnævnte. 

På det globale marked uden for Europa er der plads til at vokse gennem øgede markedsandele. Virksomheden har især strategisk fokus på USA, verdens største marked for motorcykeldele, hvor SBS Friction fortsat har en lav markedsandel. SBS Friction har etableret eget salgskontor i Florida og arbejder på at etablere de bedst egnede distributionskanaler ud på det store marked, herunder digitale platforme, der skal gøre bestilling og levering let og effektiv. Sideløbende hermed bearbejdes distributører, der markedsfører i egne brands med henblik på at kunne klassificere sig til at levere ind til disse.

SBS Friction satser ligeledes strategisk på OEM-markedet. Dette marked giver adgang til at kunne levere bremsebelægninger til fabriksmontering og åbner også op for levering af reservedele i køretøjs-producenternes egne varemærker. 

OEM-salget er karakteriseret ved at være ressourcekrævende og med lange implementeringstider. Omvendt giver det mulighed for længerevarende aftaler med betydeligt volumen.

SBS Frictions vækst i leverancer til OEM-markedet har været jævnt stigende. Men det er af afgørende betydning for vækststrategien, at virksomheden øger sit salg inden for sinterbelægninger, der både værdi- og volumenmæssigt er det mest attraktive segment. 

Der er på dette område gennemført investeringer i produktionsteknologi, procesoptimering og kvalitetsstyring, der tilsammen skal sikre, at SBS Friction opfylder de højeste krav. Den succesfulde godkendelse i 2017 hos verdens største bremse-systemproducent var en vigtig milepæl i dette arbejde. Nu forestår konkurrencen om de udbudte projekter, hvor den nye kvalificering vil blive brugt aktivt til sikring af nye aftaler.

OEM-markedet omfatter også andre brancher, herunder vindmølle-industrien. SBS Friction har opbygget stor knowhow inden for bremsebelægninger til denne branche, og virksomheden har med sin fleksible tilgang til produktudvikling gode muligheder for at gå ind i tætte projektsamarbejder med disse kundetyper. 

Erfaringerne fra vindmølleindustrien viser, at SBS Friction råder over special knowhow inden for friktionsløsninger, som med stor sandsynlighed kan udnyttes inden for andre nicheprægede brancher med behov for friktionsteknologi.

PRODUKTER

Bremseklodser 

  • Gadebrug
  • Offroad
  • Racing                   

Bremseskiver               

  • Gadebrug
  • Offroad

Koblinger              

  • Gadebrug
  • Offroad

Bremsebakker

  • Gadebrug
  • Offroad

Tilbehørsdele

Læs mere om vore produkter.