FINANSIELT OVERBLIK

61,2 MIO DKK

EBITDA (RECURRING)
SBS Group EBITA (recurring)
steg med 24% - fra DKK 49,5

20 MIO DKK

RESULTAT EFTER SKAT 
Markant forbedring af resultat efter skat – 
fra DKK 6 mio. til DKK 20 mio.

-40 MIO DKK

NETTORENTEBÆRENDE GÆLD​
Nedbringelse af den nettorentebærende gæld
fra DKK 469 mio. til DKK 429 mio.

55 MIO DKK

CASHFLOW​
Fokus på drift og arbejdskapital (NWC).

REGNSKABER

SBS GROUP
Koncernens samlede omsætning blev på DKK 735 mio. mod DKK 770 mio. i 2016, hvilket afspejler udviklingen i divisionerner.

Koncernens driftsresultat før af- og nedskrivninger og særlige poster (EBITDA recurring) blev på DKK 61 mio. mod DKK 50 mio. i 2016. 

Årets resultat udgør DKK 20 mio. mod DKK 6 mio. i 2016.

Resultaterne er i overensstemmelse med selskabets udmelding 4. december 2017. 

SBS Group indgik i marts 2017 en 3-årig finansieringsaftale med koncernens pengeinstitutter. Denne kombineret med et forbedret resultat samt kontinuerlig nedbringelse af selskabets gæld har bidraget til et mere stabilt grundlag for koncernens forretningsaktiviteter, SBS Automotive og SBS Friction, hvor fokus har været på optimering og forretningsudvikling:
 

SBS AUTOMOTIVE 
Omsætning på DKK 605 mio. mod DKK 647 mio. i 2016. Udviklingen afspejler, at der er gennemført tilpasninger i kundeporteføljen ud fra såvel indtjening som et geografisk perspektiv. Dog har det skandinaviske marked udviklet sig positivt.

Trods omsætningsudviklingen har SBS Automotive tjent flere penge end året før. EBITDA recurring er øget fra DKK 33 mio. til  DKK 41 mio. Forbedringen kan især tilskrives effektiviseringer i supply chain og prisoptimeringer i markedet inden for særlige kundesegmenter.
 

SBS FRICTION 
For tredje år i træk satte SBS Friction omsætningsrekord med DKK 130 mio. mod DKK 123 mio. i 2016. Også EBITDA recurring var rekordstort: DKK 24 mio. mod DKK 22 mio. i 2016. Fremgangen kan især tilskrives en positiv udvikling på virksomhedens kernemarkeder i Europa.
 

EGENKAPITAL, LIKVIDITETSBEREDSKAB OG FINANSIERING 
Nedbringelsen af koncernens nettorentebærende gæld er fortsat i 2017 –  fra DKK 469 mio. pr. 31.12.2016 til DKK 429 mio. pr. 31.12.2017.

Egenkapitalen udviklede sig fra DKK -184 mio. pr. 31.12.2016 til DKK -166 mio. pr. 31.12.2017.

 
FORVENTNINGER TIL 2018
Koncernen forventer for 2018 en omsætning på niveau DKK 740-765 mio. og EBITDA recurring på DKK 65-75 mio.